Frida  29 år  
Christina (Novas mamma)  9 år  
Jesper  43 år  
Julia  20 år